Масонски симболи у Београду

Пирамида испред зграде Српске Академије Наука и Уметности, Кнез Михаилова бр.35
Пирамида испред зграде Српске Академије Наука и Уметности, Кнез Михаилова бр.35
Детаљ на фасади зграде у Васиној бр.14
Детаљ на фасади зграде у Нушићевој бр.8
Детаљ на фасади зграде на углу Мајке Јевросиме и Нушићеве улице
Детаљ на фасади зграде ПТТ музеја, Палмотићева бр.2
Детаљ на фасади зграде ПТТ музеја, Палмотићева бр.2
Детаљ на фасади зграде ПТТ музеја, Палмотићева бр.2
„Мајстор и ученик“, детаљ на фасади зграде Занатског дома (Радио Београд), Хиландарска бр.2
Детаљ на фасади куће Бр. Дамјана Бранковића, Булевар ослобођења бр.2
Детаљ на фасади куће Бр. Дамјана Бранковића, Булевар ослобођења бр.2
Детаљ на фасади куће Бр. Дамјана Бранковића, Булевар ослобођења бр.2
Детаљ на фасади куће Бр. Дамјана Бранковића, Булевар ослобођења бр.2
Детаљ на фасади куће Бр. Дамјана Бранковића, Булевар ослобођења бр.2
Детаљ на фасади зграде у Светог Саве бр.10
Детаљ на фасади зграде у Светог Саве бр.10