Uči kao da ćeš zauvek živeti, živi kao da ćeš sutra umreti